Szkolenia programowania SGP - zdalnie


Poziomy:

Wstecz

P0 - podstawowe szkolenie SGP


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Treść szkolenia:

 1. Czym jest Baltie?
 2. Rodzaje serwerów SGP:
  • podstawowe informacje o serwerach;
  • materiały do pobrania.
 3. Tworzenie kont SGP:
 4. Program Baltie Web:
  • poziomy trudności;
  • samouczki.

Czas trwania szkolenia: 45 minut..
Cena: za darmo.

Wstępna rejestracja...                                                                 Wstecz
Wstecz

L - lekcja pokazowa w szkole


W trakcie zwykłej lekcji pokażemy (lektor on-line Skype na rzutniku), jak efektywnie prowadzić zajęcia z programowania. Uczniowie (niezależnie od wieku) zrobią swój pierwszy program. Będzie również pokazane, jak działa serwer z automatyczną ocenianiem prac uczniów.

Uczestnicy to klasa lub grupa uczniów + chętni nauczyciele szkoły. Dla celów demonstracyjnych najlepiej, aby grupa składała się z uczniów z różnych klas (klasy 1-8). Lekcja też może być dopasowana szczególnie dla nauczycieli klas 0-3, klas 4-6 lub klas 7-8.

Wymagane warunki:

Treść: Czas trwania lekcje pokazowej: 45 minut.
Cena: za darmo.
Wstępna rejestracja...                                                                                 Wstecz
Wstecz

BW - zapoznanie z nową platformą Baltie Web


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Warunki uczestnictwa:

Treść szkolenia:

Skupiamy się głównie na nowych funkcjonalnościach, których nie ma w Baltie 3:
 1. Nie ma potrzeby instalować programu, można go używać nawet na najmniejszych smartfonach (4").
 2. Jak pracować z wersją online (dodatkowe i większe obszary do kliknięcia).
 3. Programowanie przez ruchy (mysz, palec) w poziomie 1 (odpowiedni również dla przedszkolaków).
 4. Zintegrowane zadania, ciągła kontrola wizualna rozwiązania zadania (pomoc dla uczniów).
 5. Wysyłanie rozwiązania pracy do oceny bez potrzeby zapisania programu.
 6. Ocena wyników we wszystkich 3 poziomach pracy.
 7. Jak korzystać z wyników TOP10 oraz wyników wszystkich i jak to wykorzystać na lekcjach.
 8. Tworzenie własnych zadań (nauczyciel niczego nie programuje, po prostu komponuje scenę w trybie 1:
  • proste zadanie (bez sceny wejściowej);
  • zadanie ze sceną wejściową oraz wyjściową;
  • zadanie ze sceną wejściową oraz skrytą sceną wyjściową;
  • zadanie z losową sceną wejściową;
  • zadanie twórcze z oceną dokonaną przez nauczyciela.
  Uczniowie natychmiast widzą zadanie swojego nauczyciela, nauczyciel natychmiast widzi wyniki swoich uczniów (uczniowie nie wysylają żadnych plików).
 9. Praca na koncie ucznia.

Czas trwania szkolenia: 45 minut.
Cena: za darmo.

Wstępna rejestracja...                                                                 Wstecz
Wstecz

P1 - szkolenie programowania poziom 1


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Treść szkolenia:

 1. Metodyka:
  • metodyka pracy z uczniami na lekcji;
  • czego nie powinien robić nauczyciel;
 2. Pierwsza lekcja programowania - bez komputera:
  • co to jest program;
  • rodzaje poleceń - wykonalne, niewykonalne, wyniki poleceń: +/-/0, kolejność;
  • praktyczne przykłady.
 3. Kolejne lekcje programowania - z komputerem, tabletem lub komórką:
  • Jak uczyć przy komputerach (3 obszary w klasie).
  • Baltie Web - trzy tryby (zastosowanie metodyki w praktyce na lekcji).
  • 1. Budowanie, animacja (programowanie ruchem - bez poleceń).
  • 2. Czarowanie (poznawanie poleceń).
  • 3. Programowanie - poziom nowicjusz:
   • polecenia, spacja, enter;
   • blok poleceń, pętle liczone;
   • współrzędne, teleportacja Baltiego;
   • zmiana postaci Baltiego;
   • załadowanie sceny;
   • pomocnicy (procedury);
   • "if", "break".
 4. Platforma testowa dla ucznia:
  • wybór z międzynarodowej bazy zadań lub zasobów swojego nauczyciela;
  • opracowania zadania dla testu oraz dla konkursu;
  • kryteria ocen;
  • wyniki konkursu TOP 10.
 5. Platforma zadaniowa oraz testowa dla nauczyciela:
  • tworzenie zadań prostych;
  • tworzenie zadań ze sceną wejściową;
  • tworzenie zadań ze sceną wejściową i z rozwiązaniem ukrytym przed uczniem;
  • sprawdzanie wyników uczniów;
  • kasowanie wyników uczniów.

Czas trwania szkolenia: 4 godz. lekcyjne.
Cena: 200 zł + VAT (szkoły publiczne zwolnione są z VAT).

Wstępna rejestracja...                                                                 Wstecz
Wstecz

P2 - szkolenie programowania poziom 2


Warunkiem uczestnictwa jest zaliczone szkolenie P1 (C1).

Obowiązkowe szkolenie dla trenerów SGP poziomu P1.

Treść szkolenia

Programowanie: Platforma testowa nauczyciela:

Czas trwania szkolenia: 6 godz. lekcyjnych (można podzielić na 2 dni).
Cena: 400 zł + VAT (szkoły publiczne zwolnione są z VAT).

Wstępna rejestracja...                                                                 Wstecz
Wstecz

P3 - szkolenie programowania poziom 3


Warunkiem uczestnictwa jest zaliczone szkolenie P2 (C2).

Obowiązkowe szkolenie dla trenerów SGP poziomu P2.

Treść szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 6 godz. lekcyjnych (można podzielić na 2 dni).
Cena: 500 zł + VAT (szkoły publiczne zwolnione są z VAT).

Wstępna rejestracja...                                                                 Wstecz


Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, napisz do nas (www.baltie.pl - Kontakty), lub zadzwoń pod nr 797 739 626.

Uwaga, dokument może ulec zmianie.


© SGP Systems